Startsida

Modernisering

Uppgradera äldre system till dagens standard.

 

Många test- och kontrollsystem, som har installerats på 80 och 90 talen, är alltjämt i drift.
Med tiden kan dokumentationen ha gått förlorad eller blivit inaktuell, reservdelar går inte längre att få fram och det är allt svårare att hitta specialister som har kunskaper om dåtidens program och maskinvara.

Med andra ord: det kan vara hög tid att se över sådana installationer och kanske modernisera.

Sydat har varit med under lång tid  och har  god kunskap om både äldre teknik som vi kan hjälpa till att "hålla under armarna" och det allra modernaste av dagens teknik, så vi kan fräscha upp era äldre system.

 

Här visar vi ett exempel på ett testsystem från 80-talet som vi fick i uppdrag att modernisera.
Testsystemet sparade resultat på disketter.
Användargränssnittet var textbaserat och inte särskilt användarvänligt med dagens mått mätt.
 

 


Databashantering saknades helt. Ett antal instrument var uppställda på bord, och en oöverskådlig kabelhärva anslöt delarna till varandra.


Resultat

Ett nytt kopplingsskåp sattes upp i provrummet och anslöts via USB till en modern industridator vid arbetsplatsen. Sedermera monetrades dtorerna under borden, för att få en helt fria arbetsytor. Allt tidigare kablage och instrumentering togs bort.

Resultatet blev: bättre och snabbare mätningar, nytt grafiskt användarsnitt som gav mer och åskådligare information till operatören och färre manuella arbetsmoment.

Teststationen anslöts till företagets nätverk för lagring av mätparametrar och mätresultat i en databas på företagets server. Nu kan mätresultat nås ögonblickligen från samtliga arbetsplatser på företaget och från kontor belägna i andra städer.

 

 

  Startsida