Startsida

Tjänster

Vi ställer gärna vår erfarenhet och kompetens till ditt förfogande. Detta kan vara allt från enkla rådgivningsuppdrag till mer avancerade uppgifter såsom teknisk projektledning eller utveckling av en del i ditt projekt.

 

Programmering/konsulttjänster

Kommunikation mellan ett mätsystem och ett nytt ABB styrsystem fungerade dåligt.
Efter att själva ha försökt lösa problemen, uppdrog ABB åt Sydat att felsöka kommunika-tionen och systemets programvara samt att uppgradera programvaran.
Efter svår och komplex felsökning lokaliserade Sydat felet till ett problem med ABB styrsystemets kommunikationsprotokoll. Sydat utarbetade
en metod för att undvika felet i avvaktan på uppdatering av styrsystemet.

Svenska Träforskningsinstitutet (STFI) behövde programstöd för kommunikation mellan en nyutvecklad kappatalsmätare och ett ABB styrsystem. Sydat skrev programmodulerna, som integrerades med STFI:s eget program.

En kund behövde en snabb inläsningsfunktion för bildsekvenser kopplad till en existerande Excel applikation.  Sydat levererade erforderlig maskinvara och program för att läsa in sekvenser med 50 bilder per sekund, bearbeta och lagra dessa till disk.
Programmet styrs från Excel med kommandon i en ny, dedicerad meny.   Samtliga funktioner, förutom att vara tillgängliga i Excel menyn, kan anropas från Excels makro språk.

 

Produktutveckling

Snabb kameralösning

Svenska Träforskningsinstitutet (STFI) utvecklade ett system för mätning av genomsnittlig barkhalt på ved efter barktrumma.

Vad man behövde var ett lågpris bildanalyssystem som i hög takt synkront kunde läsa in bilder från 2 kameror, analysera dessa och beräkna barkhalten. Sydat löste problemet med konventionella enkla framegrabbers kompletterade med speciellt framtagen elektronik för bildanalys. I Sydats leverans ingick maskinvara för bildtagning, bildutvärdering, samt programstöd. Systemet klarar 100 bilder per sekund i dygnet runt drift. Ett antal system installerades och finns i drift.

 

Utrustning för halvautomatisk klassificering av gummimaterial.

Uppgiften gick ut på att jämföra struktur och egenskaper hos producerat material med ett antal referensbilder och automatiskt välja den av referensbilder som bäst motsvarade den producerade produkten.


 

 Startsida