Startsida

Privacy

Privacy Policy Statement

 

Vår postadress             
SYDAT Automation AB
Gökottestigen 17
SE-16347 Spånga

Vi kan nås via e-post, vanlig post till ovanstående adress eller via  telefon; se kontakt.

Vi samlar ingen information om besökare till vår sajt.
Vi använder inte cookies.
Vi samarbetar inte med ad-servrar eller liknande företag och organisationer.
Vi använder inte s.k. statistiksajter så inga dolda länkar/omdirigeringar till sådana får finnas på vår sajt.

Vi sparar bara den information som Du lämnar ifrån dig vid kontakt med oss via e-post, brev eller på annat sätt under den tid som vi bedömer vara rimlig med hänsyn till informationens innehåll och syfte, därefter raderas den. Den sparade informationen används endast internt i enlighet med det syfte för vilket informationen lämnades, och delges aldrig tredje man; det enda undantaget är om rättsvårdande myndigheter med lagligt stöd begär den eller för att stävja missbruk eller annan otillbörlig användning av vår sajt.

Om du önskar att få information från oss via e-post eller på annat sätt - skicka en begäran. Vi skickar inga e-post eller brev i marknadsförings eller liknande syften utan ditt tillstånd. Vi kan komma att skicka dig e-post för att informera dig om ändringar i vår "Privacy Policy" eller andra formella frågor.
Om du vill återkalla ett givet tillstånd - skicka oss ett e-post .

Om vår "Privacy Policy" behöver ändras, kommer vi i första hand att publicera informationen om ändringen på vår sajt, och naturligtvis kommer vi att ge dig en möjlighet att återkalla ett givet tillstånd.

Du kan när som helst begära utdrag ur vårt register med all den information som vi har om dig. Om någon uppgift i vårt register skulle vara felaktig, kommer vi naturligtvis att korrigera den så snart som vi får kännedom om felet.

Säkerhetsfrågor: I de fall då vi begär känslig information från dig (kontonummer, kreditkortsnummer etc.), kommer vi att begära ditt tillstånd för att dirigera om dig till en säker sajt. Själva hanterar vi aldrig känslig information från dig.

Om vi skulle avvika från ovanstående policy på något sätt, låt oss veta det via e-post eller ring oss.

 

Copyright

Allt material på denna sajt tillhör Sydat Automation AB eller andra parter med vars tillstånd materialet återges. Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte kopieras eller på annat sätt spridas utan skriftlig tillstånd från Sydat Automation AB eller berörda parter.
Det är tillåtet att citera korta stycken, förutsatt att källan anges klart och tydligt samt att en länk till den aktuella sidan bifogas.

Länkning till denna sajt

Länka gärna till denna sajt i sin helhet eller till enstaka sidor förutsatt att explicit URL anges i länkarna (dolda länkar och dold/automatisk vidarelänkning till denna sajt är förbjuden utan särskilt skriftligt medgivande av upphovsrättsinnehavaren).

Du får dock inte

  • Modifiera innehållet av de länkade sidorna utan skriftligt tillstånd från Sydat Automation AB

  • Länka till enstaka objekt (bilder, appletar, andra element); däremot får du länka till hela sidan som innehåller objektet.

  • Skapa intrycket att sajten är en del av din egen eller någon annans sajt.

  • Skapa intrycket att din egen eller någon annans sajt är en del av din denna sajt (till exempel genom att lägga ut logotyp eller formatering så att en besökare kan vilseledas).

  • Skicka e-post innehållande adress till sajten eller objekt på sajten till mottagare som inte explicit anmälde intresse av att erhålla sådana e-post.

Du får gärna publicera adressen till startsidan av denna sajt i skrift (t.ex. tidning) eller tal (radioprogram, TV program).

Även om vi inte kräver det, anser vi det vara god sed att informeras om ev länkningar eller referenser till vår sajt och därför uppskattar vi information om ev länkningar. Skicka bara en rad med e-post.

 

    Startsida