Startsida  VIDI-specifikation


Självlärande igenkänning och kontroll - VIDI


VIDI® är ett självlärande system för automatisk igenkänning, kontroll och lokalisering av detaljer. Form, färg och hålbild analyseras för att säkert identifiera detaljer. Systemet kan automatisk lära sig nya detaljer, även under pågående produktion.

VIDI® lämpar sig väl för att kontrollera montering, styra robotar till rätt detalj och rätt greppunkter på detaljen, verifiera eller plocka reservdelssatser, verifiera att märkning stämmer överens med innehållet i lagerlådor, storpack, transportlådor  etc

Automatisk upplärning/igenkänning
VIDI® lär sig själv detaljernas utseende och egenskaper. Flera vyer kan registreras för varje detalj - användbart för t.ex., komplexa 3-dimensionella detaljer. Denna kunskap används sedan för att känna igen detaljer.

Automatisk lokalisering
När en upplärd detalj blir igenkänd, kan information om dess läge och vridning användas för t.ex. styrning av en plockrobot.

Automatisk kvalitetskontroll
Detaljer som avviker från normen känns inte igen och kan därmed sorteras bort som ej godkända.

Speciella mätningar
Olika mätområden per detalj kan anges vid upplärning för att kunna genomföra detaljspecifika kontroller, t.ex. förekomst av påmonterade komponenter såsom klipps, brickor, inlägg, delkomponenter.

Statistik
Under drift samlar VIDI data över körningen, som kan senare användas för uppföljning av produktionsprocessen.

 

   Startsida  VIDI-specifikation