Startsida 

Vår mätprocessorplattform SUSI

 

SUSI innehåller en avancerad signalprocessor, som utför signalkonditionering och signalanalys i realtid, till en mycket rimlig kostnad. Tack vare SUSI plattformen finns nu helt nya möjligheter för övervakning och hantering av mätdata i direkt anslutning till mätstället.

 

För närvarande erbjuder vi två produktfamiljer i SUSI serien, en med inbyggd frekvensanalys (SIMFA) och en för  övervakning av signaler med övervakning och indikering av multipla signalnivåer (SIMLM).

 

SIMFA - Sensor Interface with Monitoring and Frequency Analysis
(Sensorinterface med signalövervakning och Frekvensanalys)

SIMFA modulen övervakar insignalen och larmar när signalen, dess frekvens, eller ur signalen beräknade data, går utanför specificerade gränser.

Den kan fås med en eller två kanaler i samma modul.

 


SIMFA är en produkt som utnyttjar
SUSI, vår mät­processorplattform.

 

SIMLM - Sensor Interface with Multi Level Monitoring
(Sensorinterface med flernivåövervakning)

SIMLM medger flera gränsvärden för insignalen.
Den ger en utsignal som visar vilket gränsvärde har passerats.
SIMLM kan fås med en eller två kanaler i samma modul.
 

Startsida