Startsida   föregående-SUSI  SIMLM-specifikation
 

 

SIMLM

 

Sensor Interface with Multi Level Monitoring
(Sensormellandon med flernivåövervakning)

SIMLM innehåller en avancerad, programmerbar signal­processor, som kan utföra signalkonditionering och signalanalys i realtid till en mycket rimlig kostnad.

SIMLM ger nu helt nya möj­ligheter för övervakning och hantering i direktanslutning till mätstället.

 

SIMLM modulen övervakar insignalen och ger användaren möjlighet att få ett larm när insignalen, eller de ur signalen beräknade data, går utanför specificerade gränser.

SIMFA kontrollerar signalens:

 • Nivå/värde
 • Amplitud
 • Varaktighet
 • Stigtid/Falltid

Den kan också ta bort/minska störningar, brus, oönskade delar av signalen osv.

SIMLM är designad för att enkelt kunna kommunicera med till exempel PLC-utrustning.

Enheten kan monteras på 45 mm DIN-skena. Mycket arbete har lagts ner på att göra den användarvänlig.

Funktionssätt

Den inkommande analoga signalen förstärks, filtreras och digitaliseras av en signalkonditioneringsenhet och därefter jämförs med tröskelvärden. Utsignalen anger vilket tröskelvärde ligger närmast under signalens värde.

Man kan också få den signalkonditionerade signalen att skickas ut till användaren.

Ytterligare en möjlighet är att mata ut resultatet via enhetens serieport eller via en trådlös anslutning.

Många möjligheter

Datalogger

Läs in, behandla signalen och lagra resultatet i det interna minnet.

Den digitala utgången kan aktiveras när insignalen är utom eller inom gränser som bestämts av användaren.

Sparade data kan enkelt läsas ut till en PC för vidareanalys.

Signalövervakning till överordnat system.

SIMLM kan kontinuerligt leverera signalens status till ett överordnat styrsystem, PC eller PLC.

Signalanalysator

Om SIMLM ansluts till en PC kan den leverera den digitaliserade insignalen för vidareanalys av användaren.

Signalfilter

Du kan också använda SIMLM  för att förbättra eller begränsa en signal innan den används i andra system.

Exempel på användningsområden

 • Varvtalsövervakning

 • Övervakning av läge

 • Diagnos av växellådor

 • Produktionskvalitetskontroll

 • Kontroll av maskinförslitning

 • Temperaturövervakning

Tips och användningsmöjligheter

SIMLM finns i utförande med en eller med två mätkanaler som fungerar oberoende av varandra.

 • värdena överstiger en av flera givna gränsvärden.

 • Mätta värden kan transfereras till annan enhet t.ex. till en PC

 • Koppla SIMLM till en tryckgivare för övervakning av tryckvariationer i ett trycklufts­system. Ett larm genereras om trycket är utanför gränsvärden

 • Använd den trådlösa anslutningen för att fjärrstyra alla moduler i ett skåp via TCP/IP nätverk, WAP eller serieport.

  Startsida  föregående-SUSI  SIMLM-specifikation