Startsida   föregående-SUSI  SIMFA-specifikation 

 

 

SIMFA

 

Sensor Interface with Monitoring and Frequency Analysis

(Sensormellandon med signalövervakning och Frekvensanalys)

 

 

 

 

SIMFA innehåller en avancerad, programmerbar signal­processor, som kan utföra signalkonditionering och signalanalys i realtid till en mycket rimlig kostnad.

Detta öppnar nu helt nya möj­ligheter för övervakning och hantering i direkt anslutning till mätstället.

 

 

 

 

SIMFA modulen övervakar insignalen och ger användaren möjlighet att få ett larm när signalen, eller ur signalen beräknade data, går utanför specificerade gränser.

SIMFA kontrollerar signalens:

 • Nivå/värde
 • Amplitud
 • Frekvens
 • Varaktighet
 • Stigtid/Falltid

Den kan också ta bort/minska störningar, brus, oönskade delar av signalen osv.

SIMFA är designad för att enkelt kunna Kommunicera med till exempel PLC-utrustning.

Enheten kan monteras på 45 mm DIN-skena. Mycket arbete har lagts ner på att göra den enkel att använda trots att den innehåller avancerad teknik.

 

 

Funktionssätt

Den inkommande analoga signalen förstärks, filtreras och digitaliseras av en signalkonditioneringsenhet.

Om insignalen är inom de gränser som användaren har bestämt, matas signalen vidare till en signalprocessor för frekvensanalys.

Frekvensvärdet erhålls som en 0-10V utsignal. Man kan också få den signalkonditionerade signalen att skickas ut till användaren.

Ytterligare en möjlighet är att mata ut resultatet via enhetens serieport eller via en trådlös anslutning.

Många möjligheter

Datalogger

Läs in, behandla signalen och lagra resultatet i det interna minnet.

Om så önskas kan den digitala utgången aktiveras när insignalen eller den beräknade frekvensen är utom eller inom gränser som bestämts av användaren.

Sparade data kan enkelt läsas ut till en PC via enhetens serieport för vidare analys.

Signalövervakning till överordnat system.

SIMFA kan kontinuerligt leverera beräknad frekvens och signalens status till ett överordnat styrsystem, PC eller PLC.

Signalanalysator

Om SIMFA ansluts till en PC kan den leverera den digitaliserade insignalen och dess frekvensspektrum för vidare analys av användaren.

 

Signalfilter

Du kan också använda SIMFA  för att förbättra eller begränsa en signal innan den används i andra system.

Exempel på användningsområden

·         Mätning av frekvens

·         Vibrationsmätning

·         Varvtalsövervakning

·         Övervakning av kuggsystem.

·         Diagnos av växellådor

·         Produktionskvalitetskontroll

·         Kontroll av maskinförslitning

·         Temperaturövervakning

Tips och användningsmöjligheter

SIMFA finns i utförande med en eller med två mätkanaler som fungerar oberoende av varandra.

Vid användning av den tvåkanaliga varianten kan en av kanalerna användas för att övervaka annat än frekvens, såsom tryck, temperatur eller dylikt..

 • värdena överstiger en given gräns.

 • Mätta värden kan transfereras till annan enhet t.ex. till en PC

 • Koppla SIMFA till en tryckgivare för över­vakning av tryckvariationer i ett trycklufts­system. Ett larm genereras om trycket är utanför gränsvärden

 •  Anslut en mikrofon eller en accelerationsgivare till SIMFA och mät/övervaka lagerljud och motorvibrationer. Larma om ljudnivå eller frekvens indikerar skador på utrustningen.

 • Mät regelbundet den dominanta vibrations­frekvensen hos maskinutrustning och lär känna vilka frekvenser som indikerar fel hos maskinkomponenterna.
  Detta ger värdefull diagnostisk information.

 • Använd den trådlösa anslutningen för att fjärrstyra alla moduler i ett skåp via TCP/IP nätverk, WAP eller serieport.

 

  Startsida  föregående-SUSI  SIMFA-specifikation