Startsida 

 

  Små apparater

 

 

Sensor interface - SUSI

Små, duktiga, enheter för förstärkning, filtrering, analys, frekvensmätning, loggning, övervakning mm av givarsignaler.

 

 

 

 

Belysning - LFLASH
Specialutvecklade blixtmoduler med kort, väl kontrollerad, repeterande ljuspuls och matchande, programmerbar drivelektronik.

Färgsensorer 
Färgsensorer med inbyggt vitreferens och belysning. Ansluts till PC, PLC eller tillsammans med SUSI för att få ett komplett system för färgmätning eller kontroll.

För krävande tillämpningar där en känslig mätning eller jämförelse av färger behöver göras. Klarar så små skillnader i färgnyanser som människan nätt och jämnt kan urskilja.

Testpaneler


Inbyggnadsdatorer med anslutningspanel för anslutning av objektet under test.  Styr tester, loggar och analyserar mätdata. Kan anslutas till en PC och då kontrolleras av ett styrprogram i PC:n.

  Startsida