Startsida 

Robotiserad montering

Montering av små detaljer

Kunden önskade använda sina befintliga robotar för montering av små detaljer. Robotarnas noggrannhet räcker inte till för att uppnå den önskade precisionen, så en återkopplad lösning, installerades.

 

Vid montering av detaljerna krävs en precision om ±5µm i ett plan samt ±0.1 grad vinkel – detta uppnås genom att skapa en sluten slinga för styrning av en robot samt mikropositionering av en komponent. Samtliga positioneringsoperationer styrs utifrån noggranna mätningar i kamerabilder.


Systemet mäter upp inbördes läge och vridning hos detaljkomponenter, beräknar erforderlig förskjutning för optimal positionering och styr positioneringsbordet till rätt läge. Därefter görs en efterkontroll av läget och montering.
Lösningen möjliggör en billigare investering (lägre toleranskrav på utrustning och hantering) med bibehållna toleranser hos slutprodukten. Dessutom ingår en avsyningsfunktion som verifierar delarna före montering och monteringsresultatet.

 

 

 Startsida