Startsida 


Blixtlampor

 

Blixtlampor för krävande tillämpningar

 

Blixtlampor designade för användning i svåra miljöer där krav ställs på blixtens starttid, längd och repeterbarhet. De kan med fördel användas för att frysa snabb rörelse i samband med bildtagning med en kamera.

Olika modeller och storlekar finns för både IR och synligt ljus. 

 

En komplett blixtfunktion fås genom att ansluta upp till 2 blixtlampor till vårt drivkort, som är specialutvecklat för ändamålet.

Mycket arbete har lagts ned för att underlätta integrationen av blixtarna och kortet med det övriga systemet.


Blixtenhet

Blixtenheten, som genererar blixtarna, kan göras hermetiskt ingjuten för att motstå de flesta lösningsmedel och andra, även aggressiva vätskor (t.ex. oljor, skärvätskor).

 

 

Drivkort till blixtlampor

Drivkortet utvecklades speciellt för att kunna driva våra blixtlampor. Drivkortet som är avsedd för inbyggnad, genererar styrpulser som kontrollerar blixtens starttid och längd. Blixtlängd kan ställas inom ca 0,5-6µs ör varje blixtutgång för sig. Blixtljusets stigtid 0-90% är kortare än 0,1µs och blixtlängden repeterar inom +/-0,2µs. Blixtrepetitionsfrekvensen är max 500Hz. Den är beroende av den inställda blixtlängden. Livslängden på kombinationen blixt och drivkort är längre än 12 miljoner 2µs långa blixtar.

 

 

   

Startsida