Startsida  nästa - exempel  

Ink-Jet testare - AutoDot
 

Testar skrivhuvudens drivelektronik och funktion
En ny mätmetod, utvecklad av oss, gör det möjligt att testa bläckstrålehuvuden (ink-jet) i realtid.

Innan mätning av droppar startas, kontrolleras skrivhuvudets elektronik med avseende på kritiska parametrar, t.ex., strömuttag, signalnivåer, datalagring genom återläsning av data (om huvudet medger det) etc. Därefter görs funktionstest genom att aktivera droppmunstycken i bestämda mönster för att kontrollera varje kanals funktion.

Mäter droppar i flykten
Metoden bygger på att dropparna fotograferas i flykten. Ur bilderna beräknas läge i rymden (3D), volym, hastighet och svansens längd för alla droppar. Metoden ger mer direkta kvalitetsdata än vad som kan erhållas vid analys av utskrifter.

Utgående från mätresultatet görs, där så är möjligt, automatisk trimning av droppars hastighet. Detta medger lägre precision vid tillverkningen med bibehållen hög precision i slutprodukten.
Varje testat skrivhuvud förses med ett mätprotokoll med
data för varje enskild kanals egenskaper samt en bedömning av skrivhuvudets kvalitet.

Arbetar i realtid
Den faktiska mättiden för ett huvud är ungefär 0.3-0.5 sekunder per kanal. Denna tid inkluderar samtliga tester och mekaniska rörelser som eventuellt behöver utföras under mätning.

Skjuttest
När huvudet blivit godkänt vid elektriska tester, genomförs skjuttester. Här laddas olika testmönster i huvudet och huvudet aktiveras. Det faktiskt skjutna droppmönstret verifieras. Testet verifierar huvudets förmåga att lagra korrekta skjutmönster och kanalers förmåga att skjuta droppar. Här mäts också droppars hastighet och, om möjligt, justeras till önskat värde.
I detta steg kan svansar och mängden av satellitdroppar också mätas.

Droppar med svans 80µs efter skott.
En kanal skjuter inte.

Droppar med satelliter. En del av svansen drogs in i droppen, resten sönderföll i en eller flera små droppar. Dropphastighet 6m/s; droppdiameter 40µm.

3D mätning
Volym och rörelseriktning mäts i bilder med högre upplösning än de tidigare mätningar. Högre upplösning ökar precisionen i mätningen. Droppar avbildas samtidigt av två kameror för att erhålla data i 3 dimensioner, och därmed kunna bestämma droppars läge i rymden.


Droppar och satelliter vid volym och 3D mätning. Dropphastighet 6m/s; droppdiameter 40µm.

Resultatrapportering
Data som erhållits under de olika mätmomenten sammanställs till en resultatrapport som innehåller:

  • Huvudets elektriska parametrar.

  • Dropphastighet efter injustering för varje kanal.

  • Droppvolym för varje kanal.

  • Droppens rörelseriktning för varje kanal.

Dessa data jämförs med användardefinierade gränsvärden för att klassificera huvudet enligt användarens klassningssystem.  Slutligen sparas data i en databas och kan skrivas ut som individuell testprotokoll för det testade huvudet.

Installation
Systemet installeras på ett mekaniskt fixtur vars uppgift är att hålla huvudet i läge, hantera bläcktillförsel och bortförsel samt de elektriska anslutningarna. Ofta tas fixturen fram av kunden, men den kan levereras av SYDAT.

Startsida  nästa - exempel