Startsida   

Testrum

Kontroll av produkters livscykel, långtidstester

När flera produkter behöver långtidstestas är våra lösningar för testrum mycket attraktiva och kostnadseffektiva.

I testrummet installeras hållare som vi pluggar in våra testpaneler i. Varje panel är i sig en mycket potent styr/mätapparat. Panelen kan styra den testade produkten, styra en testrigg som interagerar med produkten och läsa in och analysera signaler från testet. Resultaten skickas till teststyrdatorn.

Panelerna kommunicerar med en teststyrdator, som styr testprocessen. Den tar hand om parametersättning, resultatvisning, loggning etc., individuellt för varje testplats. Möjlighet till att spara data på en server på nätet och att automatiskt maila om teststatus  finns självklart också.

.

En industridator med en tryckkänslig skärm kontrollerar samtidig test av, i detta fall, 20 apparater.

Utrustningen medger att olika typer av produkter blandas och körs individuellt, eftersom testparametrar för varje enskild produkt  ställs in individuellt.

 

  Startsida