Startsida   

Kontroll av plana ytor

 

 

 

 

Defekter
Sydats  automatiska kontrollmetod möjliggör allkontroll till ett väsentligt lägre pris än den gängse manuella kontrollen - ett viktigt säljargument. Defekter i ytan detekteras optiskt och planhet mäts interferometriskt med en noggrannhet bättre än 0,2µm (0.0002mm) och 0.05µm upplösning. Systemet består av in- och utmatningsdon, speciell optikenhet med kamera, dator och program.

Automatisk upplärning
Utrustningen medger att olika typer av produkter blandas i samma batch. Den inbyggda funktionen för automatisk upplärning och igenkänning av varje enskild produkt ser till att ingen sammanblanding sker. Arbetstakten är runt 2000 enheter per timme. Ovan visas exempel på några av de komplexa former som utrustningen kan hantera.

Resultat
Kontrollresultaten gör det enklare att trimma slipmaskinen, poleringsmaskinen och de övriga maskinerna i produktionslinjen. Den inbyggda sorteringsfunktionen separerar bra produkter från sådana underkända produkter som kan omarbetas och sådana som behöver kasseras. Detta ger lägre kassation, och därmed bättre intjäningsförmåga.

 


Skuggfri belysning används  för detektering av form, dimension, kanter, renhet mm.

 


Mörkfältsbelysning används för mätning av bärighet (poleringsgrad), repor och porer.
 Ljusinterferens används för mätninig av ytans planhet - ytkrökning, kullar, gropar samt vissa sprickor syns ner till 0.05µm höjdskillnad. 
Avståndet mellan två närliggande svarta linjer
(fransar) i bilden motsvarar 0.66µm i höjdskillnad på ytan.

 

Exempel på mätutrustning integrerad med en hanteringslina för påmatning, packning och utsortering av produkter.

  Startsida