SYDAT Automation AB är ett kunskapsföretag, specialiserat på mätningar i lab och industriell miljö. Vi har mångårig erfarenhet av att sätta ihop, tillämpa och utveckla mätsystem, program och mätmetoder för dimensionsmätning, frekvens och vibrationsmätning, klassificering, igenkänning, självlärning osv.

Använd vår kompetens och erfarenhet som konsultstöd i din organisation eller för att få en nyckelfärdig lösning.

Vi behärskar både PC baserade lösningar och embedded (inbyggt) teknik. Dessa små smidiga enheter med hög signalbehandlingskapacitet som kan monteras in i trånga utrymmen, kan ofta ersätta andra lösningar på ett utrymmes- och kostnadsbesparande sätt.

Ofta kan en PC lösning kombinerad med inbyggda enheter ge oväntade fördelar.

Titta på några installationsexempel nedan och hör av dig - ge oss en chans att hjälpa dig att spara pengar och göra livet lättare för dig också!

       

Självlärande VIDI® 

Ett självlärande system som automatiskt känner igen och lokaliserar detaljer.

VIDI arbetar med färg, form, storlek, hålbild, kanter etc. oberoende av objektets placering och vridning.
Används för igenkänning och verifiering, styrning av robotar vid plockning, montering, monteringskontroll, formkontroll etc.

Här  övervakar systemet manuell montering av detaljer inspända i en fixtur. Fixturen släpper inte detaljen så länge som det återstår monteringsmoment att göra.
 

Bandkontroll

Mäter hål och kanter i bandmaterial.
Används för kontroll av valsad plåt, papper, kartong, plast, textiler och objekt med svår miljö och stora noggrannhetskrav.
 

Ink-Jet testare AutoDot® 

Kontrollerar bläckstrålehuvuden och dispensorer.
Mäter bläckdropparnas läge, hastighet och volym samt bestämmer droppars rörelseriktning i 3D.
Används på lab och i serieproduktion för allkontroll av huvuden.

Robotstyrning

Mäter läge och vridning och styr en robot vid robotiserad montering av små, komplexa detaljer.
Avsyning ingår på köpet.
 

Ytkontroll

Kontrollera form, poleringsgrad, planhet, förekomst och storlek av repor och skador.
Används för kontroll av detaljer såsom krantätningar, brickor, skivor, kilar och liknande detaljer med stora noggrannhetskrav.
 

Intelligenta SUSI

Universella mellandon (interface) för anslutning av de flesta förekommande sensorer. Använd den för övervakning av maskiner, övervakning vid långtidsprovning, loggning, analys av komplexa signaler, omformning av komplexa signaler till en enklare mer meningsfull form, förstärkning av lågnivåsignaler osv.

Testrum

Många testrum vill man helst inte gå in i. Vi har teknik som ändrar på detta.

Varje mätplats har en mätdator som är monterad på  väggen för enkel och billig installation.

Mätplatserna kopplas till en PC som styr och övervakar samtliga mätplatser.
Resultat : en snygg, ren och effektiv miljö att testa i.

 

Modernisering

Har du kvar  installationer från 1980 och -90 talet?

Låt oss uppgradera dina äldre system till dagens standard. Sydat var aktivt redan då och installerade sådana system. Vi har därför god kunskap om dåtidens teknik, samtidigt som vi  ligger i teknikens framkant idag.


 

Skräddarsydd Mätutrustning

Har du speciella mätbehov?
Vi kan ta  fram en utrustning på några veckor.

Till exempel på ett labb i Stockholm efterfrågades en utrustning som kunde logga och visa simultan lufttryck från fem tryckgivare och vridmoment från en momentgivare,
Arbetet tog 3 veckor från ide till fungerande enhet, och inkluderade maskinvara, programvara och kundutbildning.

Utbildning

Vi utbildar din personal i handhavande av levererad utrustning och andra, för uppdraget relevanta, frågor.
Vi kan också erbjuda skräddarsydda utbildningar i visionteknik, mätteknik, PLC programmering och automation.