Startsida

Kunder om SYDAT

Vi är stolta över att ha fått förtroende från Atlas Copco, STFI, Ericsson, Mönlycke, ABB, Siemens-Elema, SSAB, XAAR, SANDVIK, Volvo, Telia m.fl. som våra kunder.
Projekten kan vara korta, av typen "fixa och gå hem", men kan också utveckla sig till ett långvarigt samarbete - i en del fall mer än 14 år. Vi anser att vår uppgift är att agera som högklassigt smörjmedel i din process -  hjälpa till där det behövs för att få processen att löpa så smidigt som möjligt inom de givna förutsättningarna.

Vi bad några av våra kunder att berätta om sina erfarenheter av samarbete med Sydat. Så här tyckte man till exempel:

Lennart Johansson, Atlas Copco Tools AB:

"När vi har lite mer komplicerade mättekniska problem tar vi gärna Sydat till hjälp. Till de stora fördelarna med Sydat som samarbetspartner, hör smidigheten, den stora tekniska spännvidden och kunnandet inom i stort sett allt som har med teknik att göra.

Faktum är att alla projekt som vi har drivit tillsammans med Sydat har i stort sett följt tidplan och slutresultaten har alltid varit till full belåtenhet."

Några exempel:

Hos vår underleverantör i Skara tillverkas nithammare. Alla nithammare ska testas med avseende på slagtal och luftförbrukning. Man testar även luftläckage.
På ett par månader byggde Sydat en PC-baserad utrustning som med minimal tidsåtgång testar tio nithammare åt gången och levererar testresultat till en databas.
Teststationen har nu varit i drift i ett par år och Skaraverken är väldigt nöjda med utrustningen.

Vi testar våra kuggväxlar i en speciell fixtur. Vid testet behöver vi logga vridmoment på både ingående och utgående axel. Givarsignalen är komplex och därför kräver relativt avancerat filtrering/behandling. Sydat hjälpte oss med ett system för mätning, loggning och visualisering av momentdata.

Vi mäter prestanda hos vissa verktyg med hjälp av Skidmore-Willhelm mätapparater.
Sydat hjälpte oss att bygga en mätutrustning som loggar resultaten från dessa mätningar och visar dem grafiskt. Mätprogrammet är flexibelt och lätt att använda.

 

Vi hade behov av att kunna utläsa frekvensen hos signalen från en lufttrycksgivare.
På några få veckor byggde Sydat en PIC-processorbaserad liten apparatlåda som har tryckgivarsignalen som insignal och som levererar pulsfrekvensen som utsignal.

Den drivs med 24V DC och är ansluten till vårt PLC baserade testsystem.

 

 

 


 

Sjödings Sendoline AB:

I vår tillverkning av rotfyllningsfilar behövde vi automatisera mätningen av filerna.
Vi förde samtal med flera konsulter och leverantörer av mätsystem. Ingen av dessa ville binda sig för att leverera en mätutrusning enligt våra önskemål och prestandakrav.
Först när vi fick kontakt med Sydat Automation AB, föll alla bitar på plats. De åtog sig leveransen och genomförde den i tid och inom givna budgetramar. Den levererade utrustningen uppfyllde alla våra prestandakrav. Den installerades av Sydat, och fungerade direkt, utan några som helst störningar.

 

 

Startsida