Startsida

 

OM OSS

 


Vi löser små och stora mätuppgifter i industriell miljö sedan 1985. Vår specialitet är lösningar av mer udda problem vid mätning, kvalitetskontroll, automatisering och styrning,  även av till synes "olösbara" uppgifter.

Genom åren har vi fått erfarenhet och kunskap från många olika industrier. 

Vi använder den för uppgiften bästa, mest prisvärda, tekniken, från de lämpligaste och bästa leverantörerna som finns på marknaden. Detta gör också att vi undviker låsning till en viss leverantör, och därmed kan erbjuda längre livslängd och större flexibilitet av våra system.

Tillsammans med våra samarbetspartners, har vi kompetens inom mätteknik, elektronik, datateknik, optronik mm och därför kan vi, vid behov, själva utveckla de komponenter som inte finns att köpa.

Vi är särskilt stolta över våra långvariga relationer med våra kunder. Det tar vi som bevis på att vår service, leveranser och samarbetsanda uppskattas.

 

Vi arbetar på dina villkor:

Totalansvar - Vi hjälper dig att ta fram kravspecifikationen och ser till att den uppfylls i tid samt till överenskomna kostnader.
Det vill säga: vi tar projektansvaret och garanterar resultatet.

Samarbete - Vi deltar i projektet och tar ansvar för vår del av arbetet - vi utgör en förstärkning av dina egna resurser.

Konsulttjänster - vi ställer upp med vår erfarenhet och kunnande där det behövs, i övrigt driver du projektet med egen personal.

Vi erbjuder:

 • Lösning av mätuppgifter, när du behöver få fram mätdata om eller ur processen, produkten, maskinen...

 • Systemlösningar, som gör det möjligt att automatiskt i hög takt lokalisera detaljer, mäta dimensioner, granska utseende, avläsa tecken, avsyna färdiga produkter osv.

 • Modernisering av befintliga lösningar - många äldre installationer visserligen fungerar bra fortfarande men kan inte längre underhållas på grund av t.ex., brist på reservdelar, kunskap eller dokumentation. 

 • Konsulttjänster: behovsanalys, förundersökning, förprojektering, systemspecifikation, utbildning, utredning, programmering m.m.

Sydat strävar efter att vara flexibel, och erbjuder därför ett smörgåsbord av tjänster och insatser, som normalt brukar utgöra delar i ett totalåtagande.

Programmering

skapa eller modifiera program för mätning, styrning, kommunikation, dataöverföring etc

exempel

Mätning

utarbeta, utvärdera mätmetoder och mätresultat

exempel

Provning

Produktutvärdering, långtidsprovning : Mätrum, utrustning, genomförande, metod, analys, övervakning

exempel

PLC lösningar

fristående eller som del av system

exempel

Produktionsprovning

Utrustning för in-line provning, metod, genomförande, analys, datainsamling

exempel

Signalbehandling

förstärkning av svaga signaler, frekvensmätning, vibrationsmätning, gränsvärdesbevakning, loggning

exempel

Embedded

Mikrodatorlösningar

Sensorinterface, signalförstärkare, datainsamling, lokal styrning, små fristående apparater för specifika uppgifter, dold 'intelligens'

exempel

Kompetensförstärkning

idéer, råd, stöd, utbildning för din egen personal

exempel

Produktutveckling

"från ax till limpa" enligt din specifikation, inom optronik, datateknik, elektronik

exempel

Visionsystem

utveckling, installation, hjälp vid upphandling, kravspecifikation, mätkameralösningar

exempel

Systemlösningar

system för att automatiskt, i hög hastighet, lokalisera detaljer, mäta dimensioner, granska utseende, avläsa tecken, avsyna färdiga produkter, styra industrirobotar m.m.

exempel

Elektronik

elektronikutveckling, integrerade analoga/digitala funktioner, PIC/mikroprocessor baserade komponenter

exempel

Modernisering

Förnyelse

uppdatering av äldre system till dagens standard. System levererade på 80-90 talet  fungerar ofta fortfarande men dokumentationen är försvunnen, reservdelar går inte längre att få fram eller nya funktioner, som t.ex., anslutning till nätverk och databas efterfrågas.

exempel

 

 

Historik

Sydat Automation AB har mätning med bildanalysteknik (visionteknik) som specialitet. 
Vi har också omfattande kunskaper och erfarenhet inom konventionell mätning och styrning.
Vi finns i Stockholm, men arbetar över hela Sverige och Europa.

Den mänskliga synen och tankeförmågan är oftast en oslagbar kombination när en komplex bild eller situation ska bedömas.
I många fall försvåras arbetet av vissa begränsningar i detta mänskliga ”system”. Styrkan ligger ju i förmågan att snabbt kunna fatta beslut på en mindre mängd information och att utnyttja tidigare erfarenheter. Inte i själva insamlandet eller behandlingen av stora datamängder.

Industrin har sedan länge använt mikroskop, kamerateknik och andra optiska hjälpmedel för att förstärka det mänskliga seendet. Avbildningarna producerade i dessa instrument tolkas dock fortfarande för det mesta av människor. Det är ett tröttsamt och monotont arbete.
Modern teknik har öppnat möjligheter till automatisering. Tidigare tidskrävande kvantifiering och bedömning av en bild kan nu ske på ett ögonblick. Förbättrade prestanda och lågt pris hos dagens datorer samt framtagning av nya typer av kameror har varit avgörande för denna utveckling.

Poängen med automatiserad bildanalys är att både mänskliga och maskinella resurser kan utnyttjas där de har sina styrkor; övervakning och komplicerade beslut hos människan respektive snabbhet och uthållighet hos datoriserade system.

Sydat har varit med om den tekniska utvecklingen från start. Vi har levererat många system som med visionteknik som grund löste komplexa och svåra uppgifter.

Typiskt för våra system är:

 • De ingående komponenterna (TV-kameror, monitorer, datorer etc.) är tillverkade av världsledande leverantörer inom respektive område och att de utvärderas av oss med avseende på lämplighet och prestanda.

 • Programvaran är uppbyggd av färdiga och utprovade moduler som sätts ihop och anpassas till varje uppgift. För speciella behov utvecklar vi nya program.

 • Avsedd funktion och prestanda uppnås till lägsta möjliga totalkostnad.

Applikationerna varierar från t.ex. styrning av industrirobotar till avskiljande eller styrande kvalitetskontroll.

Några exempel på områden där visionteknik används:

 • Ytjämnhet (<0,1µm) , bärighet, repor, renhet

 • Noggrann text- och sifferläsning

 • Noggranna mätningar (<0.01 mm)

 • Snabba mätningar  (>100/s)

 • Lokalisering och identifiering av objekt

 • Fordon - hastighet, läge, följning på motorväg

Vår ambition är att fungera som totalleverantör. Därför levererar vi gärna allt från enskilda komponenter till nyckelfärdiga system. Vårt breda kunnande gör det möjligt för oss att erbjuda fungerande lösningar för alla behov där bildbehandlingsteknik eller mätteknik lämpligen kan tillämpas.

Med vår medverkan kan du rationalisera, minska ledtider, tillverka felfria varor och samtidigt befria människor från enformiga och ohälsosamma arbetsmoment. Våra utrustningar arbetar dygnet runt utan rast eller vila och de tappar aldrig koncentrationen.

Sydat har fått förmånen att ha Atlas Copco, STFI, Ericsson, Mönlycke, ABB, Siemens-Elema, SSAB, XAAR, SANDVIK, Volvo, Telia m.fl. som våra kunder. Projekten kan vara korta, av typen "fixa och gå hem", men kan också utveckla sig till ett långvarigt samarbete - i en del fall mer än 14 år. Vi anser att vår uppgift är att agera som smörjmedel i din process -  hjälpa till där det behövs för att få processen att löpa så smidigt som möjligt inom de givna förutsättningarna.

Sydat  Automation AB avknoppades 1985 från Institutionen för Elektrisk Mätteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där forskning och utveckling inom datorseende för mätändamål har bedrivits sedan 1971. Teknikkunnandet har utvecklats från grundläggande kamerateknik, bildminnesteknik och algoritmutveckling mot tillämpad teknik i industriella mätsystem.

Speciellt var intresset fokuserat kring automatisk styrning, avsyning och kvalitetskontroll. I Sydat vidareutvecklas forskningsresultaten till  industrianpassade system.

Sydat  Automation AB  har tillgång till människor med expertkunnande och lång erfarenhet av att lösa mätproblem på ett ändamålsenligt sätt. Människor som vet hur man konstruerar mätsystem anpassade för industriell miljö och kontinuerlig drift.

Samarbete med företag med olika specialkompetenser stärker våra möjligheter att ligga i teknikfronten och leverera moderna, väl fungerande och kostnadseffektiva lösningar.

 

Startsida